Foto: PA/Scanpix

7. Päev. Lacan.

Autor: Joosep Susi | Avaldatud: 10.08.2012 17:43

Kergejõustikuülekandeid tehes on vahel päris naljakas mõelda, missugune võiks kõlada psühhoanalüütiline spordireportaaž. Kõik ihkavad emaüssa! Meesodaviskajad püüavad piiki endast võimalikult kaugele saata, naised mängivad kadedalt piigiga. Kuulitõukajad  tõukavad kuuli - oh jah.

Jooksjad püüavad elada ja surra, jooksmine on  ühelt poolt suitsidiaalne - eesmärk on see võimalikult kiiresti lõpetada, hävitada jooksmine kui selline - ning teiselt poolt elujõuline. Üldiselt tähendab sport sooja keskkonda ja higist keha.

Kujuteldava Mina kujunemisel mängib sport olulist rolli. Või siis vastuoksa, sport toimib tänu vajadusele samastuda, mis paneb aluse minatundele. Spordi toimimismehhanismi põhiliseks fenomeniks on iseenda definieerimine sportlaste kaudu, nad kujutavad endast  Ideaal-Mina, keda peetakse ebajumalaiks ning samal ajal vihavaenlasteks. Vaataja konkureerib sedaviisi sportlasega teda armastades ja ühtaegu vihates. Peegeldusest sünnib kindlapiirilisem mina, ilmeb iha, mis on realiseerunud sessamas sportlases, selle  sportlase kaudu.  Aga see polegi niivõrd oluline.

Olulisem on sõna „olümpia“. Isegi siin Londonis kakerdades pole ma sotti saanud, mis selle tähistaja taga paikneb. Olümpia oleks nagu üks  geograafiline paik meres - lained ainad mööduvad ja mööduvad, kord on vaikne veevirvendus, kord suur torm, paik on küll üks ent sisu ja  olemus alati eelnevaist erinev. Tähistatav on surutud kitsasse nurka (nagu prostituut pihitoolis, ütleks seltsimees Libe), see mis siin toimub on teisejärguline, primaarne on „olümpia“. Selle sõna taga ei leidugi enam midagi kindlat, vaid tühjus, mingi traditsiooniliselt seal olema peav sisu, mida ei tajuta. Ainus, mis on, on tähistaja „olümpia“.

Kuuldavasti hakkasid eesti spordiarstid atleete opereerima. Võtsid pistodad ja lõikasid kõhu lahti nagu kurjal susil muudetud loos punase mütsiga näitsikust. Verd voolab ja voolab, aga lõpuks leitakse kõikide kõhust lõhe, mis sipleb ja vingerdab.

Mina püüdsin nii suure kala!

Mina püüdsin veel suurema!

Aga mina püüdsin kuuekilose lõhe!

Eks ta ole.

Kommentaarid

Vastuse lisamiseks sisene ERR kasutajatunnuse ja parooliga või vasta ilma sisse logimata alljärgneva vormi kaudu.


Kommenteerimise hea tava reeglid

KÕIK UUDISED